Vyjádření k existenci sítí

Postup předání Vaší žádosti:

Zákazník (investor nebo stavebník) má možnost zaslat písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí, včetně dokumentace nutné pro posouzení.
Požadované podklady:

Žádost musí obsahovat:

Lhůta pro zpracování žádosti:

Maximalni lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je do 30 dnů od doručení vaší žádosti naší společnosti.

Pro další informace využijte následující kontakt: spravasiti@unipromotion.cz nebo zasílejte na adresu:

Markéta Hausmanová

správa sítí

Na Pěšinách  748

277 11 Libiš

Elektronické podání žádosti:

Od 1.3.2017 jsme převzali správu sítí společnosti NEW TELEKOM, spol.s.r.o., která je provozovatelem služeb elektronických komunikací s celorepublikovou působností dle mapy pokrytí, kterou naleznete níže.

Pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí použijte tento odkaz: