Vyjádření k existenci sítí - jsme oprávněným zástupcem ve vedení agendy společností:

New Telekom spol. s.r.o., CC Internet s.r.o., Airwaynet a.s., Neuron online, s.r.o., Josef Krejza Future-net, Netcore services s.r.o.

V souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze sítí *, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby, poskytujeme na základě žádosti, vyjádření k existenci sítí.

Postup podání žádosti

Žadatelé mohou předat písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí, včetně dokumentace následujícím způsobem:

  • e-mailem spravasiti@unipromotion.cz
  • přes webový formulář (neobdržíte-li během 24 h fakturu, pošlete prosím žádost na e-mail výše)

Žádost musí obsahovat

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně Unipromotion s.r.o. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí  Unipromotion s.r.o. zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

Od 10.3.2023 je vydání vyjádření zpoplatněno částkou 430 Kč včetně DPH.

K datu 15.8.2022 společnost UNI PROMOTION s.r.o., se sídlem Šlikova 294/31, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 29136032, DIČ 29136032 spisová značka C 203057 vedená u Městského soudu v Praze, ukončila spolupráci se společností INETCO.cz a.s., se sídlem Praha - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ 27654192.

V případě komunikace se společností Inetco.cz a.s. se obraťte na e-mail provoz@inetco.cz.

Elektronické podání žádosti: spravasiti@unipromotion.cz

Pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí použijte tento odkaz:

Lhůta pro zpracování žádosti: Standardní lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku je 30 dnů od doručení Vaší žádosti.