Vyjádření k existenci sítí

Jsme oprávněným zástupcem ve vedení agendy společností New Telekom spol. s.r.o., Inetco.cz a.s., CC Internet s.r.o., Pranet s.r.o., v a v souladu s ustavením poskytujeme na základě žádosti, vyjádření k existenci sítí.

V souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádů (dále jen „stavební zákon"), údaje o poloze sítí *, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Postup podání žádosti

Žadatelé mohou předat písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí, včetně dokumentace následujícím způsobem:

  • přes webový formulář
  • e-mailem spravasiti@unipromotion.cz
  • písemně na adresu Markéta Hausmanová, Na Pěšinách  748, 277 11 Libiš

Žádost musí obsahovat

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí, Vám bude odeslán běžný daňový doklad, obsahující platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem.Po úhradě poplatku ve výši 380 Kč včetně DPH, bude odesláno vyjádření.

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně Unipromotion s.r.o. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí  Unipromotion s.r.o. zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

Vydání vyjádření je zpoplatněno částkou 313,50 Kč bez DPH (380 kč s DPH)

VYJÁDŘENÍ MÁ PLATNOST 1 ROK OD DATA VYSTAVENÍ, pro žadatele je po uplynutí této doby vystaveno nové vyjádření, aktualizace původního vyjádření po 1 roce platnosti je zpoplatněna částkou  200 Kč bez DPH, pouze v případě, pokud je o vyjádření zažádáno před koncem platnosti.

Po uplynutí roční platnosti vyjádření je nutné znovu prověřit situaci, vyjádření je zpoplatněno částkou 313,50 Kč bez DPH (380 kč s DPH)

Elektronické podání žádosti:

Pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí použijte tento odkaz:

Lhůta pro zpracování žádosti: Standardní lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku je 30 dnů od doručení Vaší žádosti.

V případě expresního vyřízení žádosti je účtován příplatek 200 Kč včetně DPH. Celková částka vyjádření bude 580 Kč včetně DPH. Vyjádření bude vystaveno do 48 h od přijetí platby.
Více informací na naší infolince, nebo na expres@unipromotion.cz

Od 1.3.2017 jsme převzali správu sítí společnosti NEW TELEKOM, spol.s.r.o., která je provozovatelem služeb elektronických komunikací s celorepublikovou působností dle mapy pokrytí, kterou naleznete níže.

Od 1.2.2019 jsme převzali správu sítí společnosti CC INTERNET, spol.s.r.o., která je provozovatelem služeb elektronických komunikací s působností ve městě Karlovy Vary, Most, Kadaň, Chomutov, Chodov.

Od 1.10.2019 jsme převzali správu sítí společnosti PRANET, spol s.r.o., která je provozovatelem služeb elektronických komunikací s působností v Praze.