Žádost o vyjádření k existenci sítí společnosti CC INTERNET s.r.o.