O společnosti

Jsme mladá a dynamická společnost, která svou filozofii postavila na službách, jež lze systémově uchopit a přenést do externí správy.

Nabízíme vám možnost zbavit se neefektivních a pro vás zbytečných procesů a věnovat se pouze vašemu profesnímu zaměření.

Zvládneme uchopit jakoukoliv agendu, kombinovanou s různými schvalovacími procesy, včetně procesů, pro které je potřeba se online spojit s různými databázemi, zadávat dotazy na jiná rozhraní, např. data statistického úřadu, katastrálních úřadů či vlastními databázemi.

Mezi naše další aktivity patří:

  • Vyjádření k existenci sítí - Úspěšně zastupujeme společnosti, které mají povinnost vydávat vyjádření k existenci sítí.
  • Tvorba UAP  - územně analytických podkladů
  • UNIsystém - databázový systém pro správu k existenci sítí  - Implementací našeho systému,  maximálně zjednodušíte nároky na pracovní sílu, čas i finance. Na vývoji jsme sami pracovali, proto víme jak  ušetří čas a práci. Náš systém je ideální pro správu žadatelů o vyjádření k existenci sítí a protože si za jeho kvalitou a užitečností stojíme, dovolujeme si ho nabídnout i ostatním společnostem.
  • odborná podpora začínajících podnikatelů a inovačních center (podnikatelské inkubátory, akcelerátory, coworkingová centra, inovační parky atd.)
  • propojování inovátorů a aktivních lidí z businessu, neziskových organizací, úřadů a škol napříč ČR
  • podpora inovací a společensky prospěšného podnikání.