Žádost o vyjádření k existenci sítí společnosti Netcore services s.r.o.